Nieuwsoverzicht

Persbericht

VAO STOPT GEEN TRAJECTEN MET CLIËNTEN!!

Gemeente Weert heeft een eenzijdig persbericht uit laten gaan en een artikel op ‘WeertdeGekste’ geplaatst inzake beëindiging van de subsidie aan stichting Vrijwillige Administratieve Ondersteuning Weert e.o. (VAO). In beide berichten staan veel onjuistheden. Gemeente Weert heeft al de cliënten van afdeling Schuld Dienst Verlening (SDV), een verwijzer van een klein deel van cliënten die VAO nog steeds ondersteunt, telefonisch benaderd om de eenzijdige beëindiging van de samenwerking mede te delen. Sinds het onjuiste bericht wordt VAO veelvuldig benaderd door bezorgde cliënten en verwijzers.

Voorzitter Ruud Hermans: “ VAO laat alle trajecten met bestaande cliënten gewoon doorgaan, zoals ook met de gemeente gecommuniceerd is. Tevens kunnen cliënten nog steeds bij ons terecht, wij nemen alleen geen nieuwe zaken van afdeling SDV meer aan”.

In de persberichten wordt aangegeven dat VAO cliënten niet meer dan éénmaal zou helpen. Ook deze informatie is NIET juist!

Het grootste deel van ons cliëntenbestand bestaat uit cliënten die wij vaker dan 1x hebben opgenomen als cliënt, sommige wel 5x. Wij begrijpen dan ook niet waar deze informatie vandaan komt. Wel is het zo dat wij hebben aangekaart bij gemeente Weert dat mensen die meerdere keren bij afdeling SDV aankloppen kennelijk niet in één of twee keer afdoende hulp hebben ontvangen en er hier mogelijk een andere oplossing voor moet komen”.

VAO streeft sinds oprichting in 2016, op verzoek van gemeente Weert, naar het bereiken van zelfredzaamheid bij haar cliënten. Wordt gedurende het traject duidelijk dat dit niet het geval gaat zijn, of er zijn andere psychiatrische problematieken aanwezig, dan wordt cliënt verwezen naar een andere samenwerkende instantie door, en onder begeleiding van VAO.

Voorzitter Herman verbaast zich over de uitspraak in de persberichten dat er van het bestuur van VAO geen rechtstreeks contact mag worden opgenomen met de vrijwilligers. “VAO bestaat uit 100 % vrijwilligers. Elk contact met VAO is per definitie een contact met vrijwilligers. Binnen VAO bestaat het beleid dat coördinatoren de communicatie verzorgen met externe partijen. Dit onder andere op verzoek van onze vrijwilligers die fulltime werken en zelf geen rechtstreeks contact met de gemeente willen of kunnen opnemen. Verder garanderen wij ook continuïteit naar onze cliënten en op deze wijze kunnen wij dit waarborgen. Alle andere samenwerkingspartners (20) , waaronder ook diverse ander afdelingen binnen gemeente Weert, kennen dit beleid uiteraard ook en geen van hen heeft ons ooit problemen hieromtrent aangegeven. Dit onderdeel in ons beleid stamt al uit 2011 en is mede bepaald door gemeente Weert zelf.”

Op ‘Weertdegekste’ staat in een quote van wethouder Van Den Heuvel dat er pogingen gedaan zijn om de verschillen in visie tussen het bestuur van VAO en gemeente Weert op te lossen. 

“De verschillen in de visie tussen VAO en de gemeente bestaan alleen tussen VAO en afdeling SDV van gemeente Weert. Het bestuur is door SDV gevraagd om aanpassingen te doen die niet in overeenstemming zijn met ons beleid en in sommige gevallen zelfs met de wet. Zo werd ons onder andere verzocht om alle namen van al onze niet door SDV doorverwezen cliënten door te geven. Dit is in strijd is met de privacy wet, echter onze weigering in deze werd ons niet in dank afgenomen”.

Sinds eind 2016 is VAO actief in Weert en heeft al ruim 300 tevreden cliënten bijgestaan bij hun financiële problemen. Het bestuur van VAO is al sinds 2011 actief in thuisadministratie in Weert en beschikt over veel ervaring en kennis. De vrijwilligers binnen VAO zijn goed opgeleid specifiek voor de problematieken in Weert. Ze dragen het vrijwilligerswerk binnen VAO en de hulp aan de inwoners een warm hart toe. Het bestuur is daarom op zoek naar andere mogelijkheden om het zeer dankbare vrijwilligerswerk voort te kunnen zetten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bestuur van VAO via: info@vaoweert.nl .